Leasing i związane z tym możliwości radcy prawnego.

Co to jest za umowa? Leasing to umowa cywilnoprawna na czas określony, w której korzystający z danego dobra (np. samochodu) płaci comiesięcznie raty leasingodawcy, po tym okresie jest możliwość odkupienia tego dobra za niższą cenę. Radca prawny przy leasingu musi znać kodeks cywilny, w którym zapisane są informacje i prawa dotyczące tych umów. Jakie usługi i zadania można zlecić takiej osobie?

Radca prawny kontra umowa leasingowa, jak może taka osoba pomóc przy umowie?

Może on pośredniczyć w zawieraniu tychże umów, tworzyć podstawy prawne do nich oraz spisywać je, oraz przechowywać. Również mógłby być pełnomocnikiem jednakowo niezadowolonego prywatnego klienta i przedsiębiorstwa, które zawarło ten kontrakt. Jeżeli strony, które zawarły wcześniej umowę leasingową, nie dojdą do porozumienia, mogą wówczas skorzystać z usług radcy prawnego (najlepiej posiadającego certyfikat mediatora), który pomoże rozwiązać konflikt interesów. Jest tak w przypadku, gdy na przykład leasingobiorca otrzymał wezwanie do wykupu weksla, ogólnego wypowiedzenie umowy bez podstaw prawnych, czy też nakazu zapłaty.

Inne usługi radcy prawnego w zakresie leasingu

W zakresie już obowiązującej umowy może także pogodzić zwaśnione strony, jeśli dojdzie do potencjalnego uszkodzenia używanego dobra (na przykład samochodu, urządzenia lub nieruchomości). Jeśli natomiast nie uda się dojść do kompromisu, może on stać się obrońcą/oskarżycielem i pełnomocnikiem jednej ze stron podczas sądowego procesu cywilnego. Także on również ma możliwość doradzać i wspierać na etapie egzekucji roszczeń, które mogą zostać wypłacone dla strony pokrzywdzonej. W innych przypadkach osoba radcy prawnego pomaga też w: restrukturyzacji istniejących już umów, przeprowadzaniu analizy potencjalnego nowego kontraktu dla klienta indywidualnego, czy też firmy mniejszej lub większej. Ogólnie rzecz biorąc, lepiej skorzystać przed podpisaniem umowy leasingowej z usług radcy prawnego, by uniknąć późniejszych przykrych konsekwencji, jak i już w czasie trwania umowy, by móc jak najlepiej wyjść finansowo z problemów prawnych.