Radca prawny od spraw prawa rodzinnego, czyli o możliwościach i konkretnych usługach

Jak wiadomo, radca prawny zajmuje się głównie udzielaniem porad i konsultacji, jednak to nie wszystko. Może on również występować jako obrońca lub pełnomocnik, nawet też jako oskarżyciel prywatny klienta. W kontekście prawa rodzinnego taka osoba jest kluczowa przy rozwikływaniu różnych zagadnień i problemów klienta. Najpowszechniejsze są sprawy o rozwód i separację.

Z jakimi sprawami można się udać do radcy prawnego specjalizującego się w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym?

Radca może jednakowo występować jako obrońca lub pełnomocnik. Tutaj jest też podział z orzeczeniem z winą jednej stron małżeństwa lub też bez orzekania o winie. Przy zawieraniu związku cywilnego mogą występować pewne przeszkody, które mogą unieważnić małżeństwo. W takich sprawach osoba taka pomoże jednej ze stron stwierdzić nieważności małżeństwa. W związku z rozwodem pozostaje również alimentacja, tutaj występują pozwy (który przygotowuje radca) głównie o podwyższenie i obniżenie alimentów, jak i nałożenie obowiązku alimentacyjnego na jedną ze stron. Przy rozwodach występują także podziały majątków, w których prawnik przygotuje wniosek o podział majątkowy, czy też ułatwi małżonkom porozumienie się w kwestii intercyzy przed zawarciem związku małżeńskiego. 

Inne usługi radcy prawnego w zakresie prawa rodzinnego

Inną sferą prawa rodzinnego są relacje dziecko-rodzic i ich stosunek prawny wobec siebie. Jednym z kwestii z tym związanym jest ustalenie władzy rodzicielskiej przy separacji i rozwodzie, w tym celu radca może przygotować wniosek do sądu rodzinnego o ograniczenie jednej ze stron władzy rodzicielskiej lub jej całkowite pozbawienie. Z drugiej strony może to być ustalenie kontaktów z dzieckiem między innymi: uregulowanie kontaktów i egzekucje kontaktów z dzieckiem. Jeżeli natomiast para bądź rodzic nie posiadają dziecka, mogą starać się o adopcję (również zagraniczną) i w tej sprawie radca umożliwi łatwiejsze przejście przez biurokrację i dokumentację. Do tych spraw dochodzi też stwierdzenie ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego, które pomoże stwierdzić przed sądem radca.